Poradnik kupującego

Pomocne rady od Marmet: jak kupić garaż, jak przygotować podłoże?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi radami.

Jak zamówić garaż?

Jeśli już wiesz czego potrzebujesz dokładnie potrzebujesz to zadzwoń do nas i ustalimy wszelkie dalsze szczegóły zlecenia. Natomiast jeśli jeszcze masz wątpliwości, nie wiesz dokładnie, potrzebujesz pomocy, rady i opinii fachowców to wypełnij formularz zamówienia, który jest dostępny tutaj.

Zostaniesz poproszony o podanie danych kontaktowych oraz wypełnienie formularza zamówienia, gdzie po kolei będziesz pytany o typ dachu, rodzaj blachy, kolor, dodatkowe usługi itd.

Po wypełnieniu formularza niezwłocznie skontaktuje się z Tobą nasz pracownik i przedstawi atrakcyjną ofertę, cenę oraz termin realizacja Twojego zlecenia.

Na życzenie wystawiamy naszym Klientom faktury VAT.

Jak przygotować podłoże?

Teren pod garaż, wiatę, kojec musi być należycie przygotowany przed montażem. Przede wszystkim podłoże musi być wyrównane i wypoziomowane, aby można było poprawnie zainstalować konstrukcję stalową, by była bezpieczna i stabilna.

Optymalnie przygotowując powierzchnię pod garaż należy umieścić z tyłu, przodu oraz na środku bocznych ścian garażu płyty betonowe lub cegłówki. Można także wylać wylewkę o wymiarach zamówionego garażu (najlepiej dodać kilkanaście centymetrów zapasu na szerokości i długości). Jest również opcja trzecia, najmniej popularna, czyli przygotowanie betonowych fundamentów pod garaż.

Po realizacji zamówienia i zamontowaniu garażu należy natychmiast przykotwiczyć garaż do podłoża. Nasi pracownicy mogą taką usługę wykonać, jednak jest ona dodatkowo płatna.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Prawo Budowlane – Art. 29, rozdz. 4, pkt 2, mówi tak na ten temat:

“Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.”

Pozwolenie na budowę wg Urzędów Miasta i Gmin jest różne w zależności z jakim urzędem mamy do czynienia. Aby uniknąć problemów, najlepiej jest udać się do swojego urzędu i dopytać jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na budowę garażu wolnostojącego lub czy jest ono konieczne.

Art. 61. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywaniu i użytkowania obiektu budowlanego

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ściągnięcie folii ochronnej

Po zakończonym montażu garażu, kupujący zdejmuje folię ochronną z garażu.

W razie pytań, służymy pomocą pod nr tel. 783 022 876.