Pomieszczenie gospodarcze 4×4 m + światło wjazdu 2,90 metrów